LSG uitgelegd

Door het bedienen van de trekker wordt de afdichtballon door CO2 uit het loop geschoten en kan zo de bestaande lekkage afdichten. Dit proces wordt bewaakt door twee overdrukventielen. Door het openen/sluiten van de aftapkraan en de trekker kan het afdichtingsoppervlak van de afdichtingskogel worden geoptimaliseerd.

Afbeelding 1:

Item Aanwijzing

  1. Overdrukventiel
  2. Druk 5 bar
  3. Zuigers
  4. Afdichtingsballon
  5. CO2-drukvat
  6. Regelklep
  7. Hendel/Trekker
Afbeelding 2:

De afdichtingsballon (1) wordt met 1,8 – 2,1 bar (3) opgeblazen en kan zo de bestaande lekkage afdichten. De zuiger inclusief buis loopt door tot de boring (2) is blootgelegd. De druk stroomt dus in de leiding. De druk wordt geregeld door het overdrukventiel (4).

Afbeelding 3:

Verlaag de druk met behulp van de overdrukventiel (1).
Door het openen/sluiten van de aftapkraan en de trekker kunt u het afdichtingsoppervlak van de afdichtingsballon optimaliseren.
Door alleen de aftapkraan te openen, zal de afdichtingskogel bezwijken en kan het Leak Stop Gun uit het lek worden verwijderd.