VIDEOS

LSG bij sbs6

Een succesvolle interview met sbs6 met het programma Holland van boven!

LSG 400 / Inzet in de marine

Bij de Duitse marine werd de Leak Stop Gun met succes ingezet op het opleidingsschip Keulen F220.

LSG 400 / Gebruik door de brandweer

De Leak Stop Gun is ook een belangrijke veiligheids instrument voor de brandweer. Steeds weer komt het voor dat elk soort tank met milieugevaarlijke vloeistoffen lekken heeft die gemakkelijk met LSG-producten kunnen worden gedicht.

LSG TUBE KIT

Gebruik voor beschadigde leidingen onder druk.

LSG Afdichtingsballon afkoppelbaar

De afdichtingsballon kan op de LSG 150 en de LSG 400 worden ontkoppeld nadat het lek is gedicht. 

LSG Druktest afdichtingsballon

Drukproef van de afdichtingsballon door de brandweer. De ballonnen zijn bestand tegen een druk van 12 bar en 950 l water/min en blijven stevig in het gat verankerd.

LSG Prototype

Uit ons prototype werden de producten LSG 150 en LSG 400 ontwikkeld. Een 30.000 liter tank werd in slechts 5 seconden gesloten met een lekkage diameter van 200mm.